Logisztikai ügyintéző

Általános adatok:
Szakképesítés megnevezése: Logisztikai ügyintéző
A szakképesítés OKJ száma: 54 345 02 1000 00 00
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
Betölthető foglalkozás:
Jegyzékbe kerülés éve: 2001

A Logisztikai ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel
Döntéselőkésztéssel segíti a menedzsmentet
Kommunikációs, marketing és PR tevékenységet végez
Irodatechnikai és multimédiás eszközöket kezel
Irodai, ügyviteli adminisztrációt végez
Közreműködik a rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában
Reklamációs eseteket kezel
Nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet folytat
Nemzetközi szállítással kapcsolatos kiegészítő tevékenységet folytat

A Logisztikai ügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:
70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:
- Iskolarandszerű
     - Felnőttképzés

Az 54 345 02 1000 00 00 azonosító számú, Logisztikai ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak:

0061-06 Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése. Adatbáziskezelő program és internet használata. Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök használati módjainak bemutatása
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
    - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés előírásai. Magyar és idegen nyelvű okmányok tartalmának értelmezése
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
    - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A kommunikáció, a kapcsolattartás, az üzleti kultúra, a viselkedés alapvető szabályai. Szóbeli kommunikáció magyar és idegen nyelven az ügyintézés jellemző helyzeteiben
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
    - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

    - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
      1. feladat 50%
      2. feladat 25%
      3. feladat 25%

0062-06 Marketing és PR alapismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A marketing és PR alapismeretek alkalmazása
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
    - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

    - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
      1. feladat 100%

0117-06 Veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményei
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A veszélyesáruk kezelésének, szállításának, tárolásának szabályai. A veszélyesáruügyintéző munkakörében használt dokumentumok értelmezése
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
    - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Esettanulmány készítése: Veszélyesáru megrendelés fogadása, visszaigazolása, díjszámítás, fuvarozási mód kiválasztása, útvonaltervezés, fuvarokmány kiállítása
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
    - Időtartama: 60 perc

    - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
      1. feladat 40%
      2. feladat 60%

0118-06 Áruterítés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A kiszállítással, árutovábbítással, átrakással, átadással kapcsolatos feladatok. A feladatok ellátásához kapcsolódó dokumentumok értelmezése
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
    - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Esettanulmány készítése: Fuvarozási mód kiválasztása, útvonaltervezés, fuvarokmány kiállítása, az áruátadás bizonylatainak kezelése
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
    - Időtartama: 60 perc

    - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
      1. feladat 40%
      2. feladat 60%

0119-06 Az anyagbeszerző munkakör követelményei
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az anyagbeszerzés egyes mozzanatainak bemutatása, az anyagbeszerző munkakörében használt dokumentumok értelmezése
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
    - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Esettanulmány készítése: A beszerzési igények összesítése, a megrendelés és az áruátvétel lebonyolítása
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
    - Időtartama: 60 perc

    - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
      1. feladat 40%
      2. feladat 60%

0391-06 A Logisztikai ügyintéző speciális feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A vállalati logisztikai rendszer működésének alapelvei, alapelemei. A logisztikai ügyintéző munkakörben használt magyar és idegen nyelvű dokumentumok kitöltése, tartalmának értelmezése
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
    - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Esettanulmány: teendők a megrendelés fogadásától a pénzügyi rendezés előkészítéséig
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
    - Időtartama: 90 perc

    - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
      1. feladat 40%
      2. feladat 60%

A Logisztikai ügyintéző szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével