Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző

Általános adatok:
Szakképesítés megnevezése: Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző
A szakképesítés OKJ száma: 55 345 01 0010 55 05
A szakképesítés szintje: Felsőfokú (érettségivel)
Szakmacsoport: Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
Betölthető foglalkozás:
Jegyzékbe kerülés éve: 1997

A Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Megtervezi, megszervezi, elemzi az áruforgalmi folyamatot, alkalmazza és értékeli a
marketing eszközöket
Ellátja a külgazdasági üzletkötés feladatkörének valamennyi lényeges elemét
Részt vesz a külkereskedelmi ügyletek előkészítésében, létrejöttében és lebonyolításában
Szervezi a vállalkozás Unios partnerekkel való kapcsolatát, felkutatja az Unios
finanszírozási lehetőségeket
Vállalkozást hoz létre/működtet/szüntet meg
Részt vesz a vállalkozás ügyviteli, ösztönzési és kommunikációs rendszerének
kialakításában, a gazdálkodás tervezésében, szervezésében
Ügyviteli és munkaerőpiaci ismereteket, álláskeresési technikákat alkalmaz
Szakmai kommunikációs tevékenységet végez
Részt vesz a vállalkozás nemzetközi kereskedelmi kapcsolatainak irányításában
Vezeti a kereskedelmi vállalkozást, megszervezi a gazdálkodást
Részt vesz a nemzetközi kooperációs ügyletek előkészítésében és lebonyolításában
Szervezi a vállalkozás szállítási, szállítmányozási, logisztikai feladatait
Szervezi a vállalkozás marketingtevékenységét
Meghatározza és dokumentálja a minőségi követelményeknek való megfeleléssel
kapcsolatos teendőket, az értékesítési és kommunikációs problémákkal kapcsolatos
feladatokat, megszervezi a tervek végrehajtását

A Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: 120
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:
70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: 2 év

Választható képzési formák:
    - Iskolarandszerű

Az 55 345 01 0010 55 05 azonosító számú, Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak:

0001-06 A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Megadott feltételek alapján a vállalkozási forma kiválasztása, indításának, működtetésének, átszervezésének megtervezése, működésének elemzése
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
    - Időtartama: 120 perc

    - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
      1. feladat 100%

2655-06 Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Adott vállalkozás esetén a munkajogi, munka-, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírások értelmezése. Szervezeti felépítés elemzése. Az ügyviteli folyamatok elemzése
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
    - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Konkrét szituáció alapján álláskeresési technikák alkalmazása számítógéppel támogatva
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
    - Időtartama: 30 perc

    - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
      1. feladat 70%
      2. feladat 30%

2656-06 Szakmai kommunikációs tevékenység
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Megadott szituációban, megadott tárgyalási cél érdekében saját stratégia kidolgozása és prezentálása
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
    - Időtartama: 45 perc

    - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
      1. feladat 100%

2657-06 Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Üzleti levél készítése szakmai idegen nyelven - idegen nyelvű kezelőfelületű szövegszerkesztő program alkalmazásával
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
    - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Idegen nyelvű szakmai szöveg értése, és fordítása
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
    - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Interjú és tárgyalás egy adott szituációban idegen nyelven
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
    - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Az informatikai és kommunikációs rendszerek használata
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
    - Időtartama: 45 perc

    - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
      1. feladat 20%
      2. feladat 20%
      3. feladat 25%
      4. feladat 35%

2658-06 Vállalkozások menedzselése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy adott gazdasági szervezet kereskedelmi tevékenységének átfogó statisztikai elemzése, tervezése a cég gazdálkodási követelményeinek, stratégiájának figyelembevételével
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
    - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az adott vállalkozás tevékenységének megfelelő marketing stratégia, marketing tevékenység megtervezése, a fogyasztói magatartás jellemzőinek figyelembevételével. A fogyasztóvédelem elvei és szabályai.
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
    - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
    - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

    - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
      1. feladat 40%
      2. feladat 30%
      3. feladat 30%

2659-06 Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági folyamatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A nemzetközi kereskedelem fejlődésének, valamint a hazai külkereskedelmi kapcsolatok és szabályozások átalakulásának bemutatása. A nemzetközi pénzügyek alapfogalmainak és alapösszefüggéseinek értelmezése és alkalmazása egy adott feltételek között működő hazai vállalkozás külkereskedelmi tevékenységében
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
    - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A külkereskedelmi tevékenység tartalmának és a piaci szereplők feladatainak bemutatása adott feltételek között működő hazai vállalkozás vonatkozásában
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
    - Időtartama: 45 perc

    - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
      1. feladat 50%
      2. feladat 50%

2660-06 A kereskedelmi vállalkozás vezetése, a gazdálkodás elemzése és
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy adott vállalkozás éves beszámolójának elemzése, értékelése
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
    - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Egy adott vállalkozás lehetséges fizetési formái, azok bizonylatainak, hitel- és befektetési lehetőségeinek ismertetése
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
    - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

    - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
      1. feladat 50%
      2. feladat 50%

2665-06 Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző tevékenysége
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy adott vállalkozás termelésének megfelelő áru csomagolási, fuvarozási, raktározási, rakodási lehetőségeinek meghatározása, dokumentációja
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
    - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Egy vállalkozás adott termékének fuvarozásához és a fuvarköltség számításához kapcsolódó feladatok
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
    - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Záró dolgozat megvédése (prezentáció a dolgozat lényegi elemeinek ismertetésével)
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
    - Időtartama: 15 perc

    - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
      1. feladat 40%
      2. feladat 30%
      3. feladat 30%

A Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
A képzési programban előírt terjedelemben és határidőre elkészített szakdolgozat leadása
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével