Polgári védelmi előadó

Általános adatok:
Szakképesítés megnevezése: Polgári védelmi előadó
A szakképesítés OKJ száma: 52 861 05 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások
Betölthető foglalkozás:
Jegyzékbe kerülés éve: 2006

A Polgári védelmi előadó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Informálódik és kommunikál
Veszélyeztetettséget határoz meg
Terveket készít
Döntéselőkészítést végez
Részt vesz a szabályozásban
Védelemszervezői tevékenységet végez
Részt vesz polgári védelmi szervezetek létrehozásában, megalakításában
Oktat, felkészít
Kapcsolatot tart, kommunikál
Ellenőrzést végez
Adatokat kezel
Adminisztrációs feladatokat végez
Készleteket kezel
Védőlétesítményt kezel
Rendkívüli esemény kezelésében vesz részt
Továbbképzi magát
Katasztrófavédelmi megelőző tevékenységet végez
Védekezésben vesz részt
Helyreállítási feladatokat végez
Részt vesz a veszélyes áru szállítás ellenőrzésében
Veszélyes anyagok okozta súlyos baleset elhárításában vesz részt
Ágazati katasztrófa elhárítási feladatokat szervez

A Polgári védelmi előadó képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:
70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:
Maximális óraszáma: 350

Választható képzési formák:
- Felnőttképzés

Az 52 861 05 0000 00 00 azonosító számú, Polgári védelmi előadó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak:

0770-06 A polgári védelmi tevékenység megszervezése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A településen jelentkező polgári védelmi feladatok
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
    - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Védelmi igazgatási ismeretek
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
    - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

    - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
      1. feladat 40%
      2. feladat 60%

0771-06 Polgári védelmi tevékenység működtetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A katasztrófavédelemnél-, polgári védelemnél alkalmazott eszközök, műszerek használata
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
    - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Lakosság és anyagi javak védelme
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
    - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

    - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
      1. feladat 50%
      2. feladat 50%

A Polgári védelmi előadó szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele.
A képzési programban előírt tanórákon való részvétel - az elfogadott tudásfelmérés kivételével - kötelező. Az igazolt távollét felső határa a képzési programban meghatározott óraszám 15%-a.